Nápověda pro TypoSkript

Popis funkce

TypoSkript vychází z funkcionality úspěšného typografického nástroje Viktor Čistič pro Adobe InDesign a OS X. Umožňuje uživatelům aplikace Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšším na platformách macOS i Microsoft Windows jednoduše a rychle vyčistit text od nepotřebných znaků, které se běžně vyskytují v textu dodaných od marketingových specialistů a lidí, kteří si s typografií hlavu moc nelámou.
TypoSkript se řídí obecně známými pravidly české hladké sazby a pravidly českého pravopisu; vkládá nerozdělitelné mezery za jednoznakové předložky a spojky, odstraňuje prázdné znaky před zalomením odstavce, sekce, sloupce, stránky, nahrazuje zdvojené či nevhodně umístěné mezery např. před znaky závorek, vykřičníků apod., opravuje typografii obecně známých zkratek, českých a některých zahraničních akademických titulů, českých vojenských hodností a mnoho dalšího.

Důležité upozornění

Ačkoliv byl TypoSkript vytvořen s nejvyšší možnou péčí, nedokáže nahradit zkušeného člověka-typografa, proto si prosím ve vlastním zájmu výsledný text projděte a případné neopravené typografické chyby opravte.

TypoSkript obsahuje funkci pro zjišťování aktualizací, která se aktivuje při každém spuštění. Pokud používáte aplikaci na sledování provozu sítě (např. LittleSnitch), můžete být požádáni o povolení odchozího spojení.
TypoSkript obsahuje kontextovou nápovědu – najeďte na některý z prvků grafického rozhraní myší a zobrazí se Vám malá nápověda.

Popis uživatelského rozhraní

Prvek grafického rozhraníMožnosti prvku
Uložená nastaveníUložení nastavení: Nastavte si všechna políčka a klepněte na ikonu „Uložit“.
Vyvolání uloženého nastavení: Vyberte z nabídky.
Smazání nastavení: Vyberte nastavení a klepněte na ikonu „Smazat“.
Vybrané nastavení v nabídce si skript zapamatuje jestliže spustíte aplikaci oprav tj. při klepnutí na tlačítko „OK“. Při zrušení dialogu si pamatuje předchozí nastavení.
Upozornění: První položku „Výchozí“ nelze smazat.
Tip: Uživatelé Windows mohou pro uložení a smazání používat klávesové zkratky Alt+S a Alt+R
Volby procházení1) Všechny otevřené dokumenty – budou procházeny i ty, které máte otevřeny v panelech nebo v samostatných oknech.
2) Pouze aktuální dokument – to je ten, který máte otevřen a je v popředí (vybrán) – vždy výchozí volba.
3) Aktuální článek – bude procházen pouze aktuální článek (rámeček, zřetězený rámeček).
4) Aktuální výběr – bude procházen pouze aktuální výběr (zobrazuje se pokud máte vybraná alespoň dvě slova).
Tato nabídka zobrazuje pouze aktuálně dostupné možnosti.
Jazyk odstavceMůžete zvolit, které odstavce budou procházeny podle nastavení jejich jazyka, tj.: vyberete-li jazyk Czech/čeština, budou procházeny všechny odstavce, které mají ve svém stylu nastavený jazyk Czech/Čeština; odstavce, které budou mít nastaven jiný jazyk ve svém stylu, např. English-UK, Slovak, Finnish se procházet nebudou.
Pozn: Tato volba je užitečná při procházení vícejazyčných publikací, kde jsou všechny jazykové mutace v jednom souboru a jedné vrstvě a text má v odstavcovém stylu nastaven jazyk.
Vzorové stránkyMůžete zvolit, zda mají být procházeny také vzorové stránky (Master Pages).
Skryté vrstvyTouto volbou můžete zabránit procházení skrytých vrstev.
Poznámky pod čarouTouto volbou můžete zabránit procházení textu v poznámkách pod čarou.
Co jsou to poznámky pod čarou – viz manuál k Adobe InDesign.
Chytré mezeryAplikuje v určitých případech po znaku „.“ [tečka] vybranou mezeru.
Všechny mezery na standardníVšechny mezery změní na standardní rozdělitelný typ mezery.
Anglické úvozovky na českéZmění všechny anglické úvozovky na české.
Nadbytečné mezeryOdstraní nadbytečné mezery v textu např. zdvojené mezery, mezery/tabulátory na koncích odstavců…
Nadbytečné tabulátoryOdstraní zdvojené tabulátory a tabulátory na začátku řádku.
Výstraha: Pozor může porušit formátování a odstranit tabulátory na místě, kde jste nechtěli!
Mezery u jednoznakových předložekPomocí nerozdělitelné mezery se zabrání jednoznakovým předložkám zůstat na konci řádku.
Obecné typografické chyby v české sazběOpraví mezery v datumech, mezery před tečkami, čárkami apod.
Mezery u obecných zkratekOpraví typografii v obecně známých zkratkách. (např. s. r. o.).
Mezery u měrných jednotek a měnPomocí nedělitelné mezery se zabrání rozdělení čísla a jednotky nebo čísla a znaku měny.
Mezery u akademických titulů a vojenských hodnostíPomocí nedělitelné mezery se zabrání rozdělení zkratky v ČR uznávaného akademického titulu a to jak před jménem, tak za jménem a zkratky v ČR uznávané vojenské hodnosti.Tato funkce také opravuje některé zahraniční akademické tituly.
Spojovníky na obou koncích řádkuOpraví všechny spojovníky tak, aby při se při případném dělení zobrazily jak na konci, tak na začátku řádku.
Mezery v anglickém zápisu číslovekOdstraní mezery v anglické sazbě číslovek, tj. „1 st“ → „1st“.
Nerozdělovat Internetové adresyZabrání rozdělení internetových adres (e-mail, http, https, ftp, sftp, ftps).

Předvolby skriptu

V tomto dialogu lze nastavit četnost ověřování dostupnosti nových verzí, ukládání dokumentu před samotným vykonáním skriptu a souhlas o poskytování anonymních dat pro statistiku používání TypoSkriptu. V dialogu je také zobrazen datum, po jehož uplynutí se bude ověřovat dostupnost nové verze.

Dialog předvoleb TypoSkriptu

Instalace, minimální systémové požadavky

…je popsána na stránce „Aktuální verze TypoSkriptu“.

Licenční ujednání

…je popsáno na samostatné stránce.

Poděkování

Děkuji Ing. Markétě Držkové, PhD. (Univerzita Pardubice), Filipu Blažkovi (designiq.cz), Michalu Ptáčkovi (TypoText) a doc. Ing. Michalu Veselému, CSc. (VÚTBR/Univerzita Pardubice) za poskytnutí cenných rad a doporučení.

Možná vás zajímá…