TypoSkript 1.4.3

  • Zamezení výskytu pomlčky na konci řádku.
  • Oprava chyby, při opravě zkratek některých obchodních společností.
  • Přidána funkce opravy jednoznakových předložek v azbuce (pod volbou „Mezery u jednoznakových předložek“).

Uživatel macOS/iOS/iPadOS, snílek a příležitosný ohýbač zdrojových kódu.